1

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Lokalizacja: Suchedniów, woj. świętokrzyskie

Systemy ciepłownicze:

Dane eksploatacyjne (2017):
  • Zamówiona moc cieplna: 4,1 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 7 478,5 MWh
Spektrum:
Miejski i przemysłowy rynek ciepłowniczy

Klienci:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa i Wspólnoty Mieszkaniowe w Suchedniowie