1

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Lokalizacja: Suchedniów, woj. świętokrzyskie

Systemy ciepłownicze:

Dane eksploatacyjne (2022):
  • zamówiona moc cieplna – 4,085MW (od 01.01.2023)
  • sprzedaż energii cieplnej – 22376,3 GJ.
Spektrum:
Miejski i przemysłowy rynek ciepłowniczy

Klienci:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa i Wspólnoty Mieszkaniowe w Suchedniowie