Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie

Lokalizacja: Iława, woj. warmińsko-mazurskie

Dane eksploatacyjne (2023):
  • Zainstalowana moc cieplna: 76,31 MWt
  • Zamówiona moc cieplna: 69,58 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 109 497,8 MWh
Spektrum:
Miejski rynek ciepłowniczy

Klienci:
Odbiorcy komunalni (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
jednostki samorządu terytorialnego, Zakład Karny,
Szpital Powiatowy, placówki oświaty i kultury)
Firmy handlowo-usługowe

Wiecej informacji o Energetyka Cieplna w Iławie