Plan remontów

Informacja Plan remontów na rok 2023, w myśl zapisów Ustawy Prawo Energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), art. 16 ust. 17Elektrociepłownia Gliwice
 1. Remonty kotłów parowych
 2. Przegląd sprężarek, osuszacza
 3. Remont izolacji cieplnych
 4. Remont konstrukcji stalowych
 5. Remont Elektrofiltrów
 6. Wymiana armatury na kotłach parowych
 7. Remont układów rusztowych
 8. Remont odżużlaczy
 9. Okresowy przegląd turbiny wraz zakupem części
 10. Utrzymanie ruchu
 11. Remont Rurociągu do Stellantis
Ciepłownia Poniatowa
 1. Remont odżużlaczy
 2. Zabezpieczenia antykorozyjne
 3. Wymiana armatury na sieci ciepłowniczej
 4. Wymiana worków odpylacza oraz koszy
 5. Remont instalacji elektrycznych
 6. Remont wymurówek kotłów
 7. Przegląd i legalizacja wag
 8. Konserwacja kominaCiepłownia Suchedniów
 1. Remont budynku
 2. Remonty urządzeń pomocniczych
 3. Remont stacji uzdatniania wody oraz instalacji
 4. Remont instalacji elektrycznej