Plan remontów

Informacja Plan remontów na rok 2024, w myśl zapisów Ustawy Prawo Energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), art. 16 ust. 17Elektrociepłownia Gliwice
 1. Remonty kotłów parowych
 2. Przegląd sprężarek,osuszacza
 3. Remont kanałów spalin
 4. Remont izolacji cieplnych
 5. Remont Elektrofiltrów
 6. Remont konstrukcji stalowych
 7. Wymiana armatury na kotłach parowych
 8. Remont odżużlaczy
 9. Remont instalacji schładzającej SRS1, SRS2
 10. Okresowy przegląd turbiny wraz zakupem części
 11. Remont stacji osmozy
Ciepłownia Poniatowa
 1. Remont taśmociągu nawęglania
 2. Remont odżużlaczy
 3. Zabezpieczenia antykorozyjne
 4. Wymiana armatury na sieci ciepłowniczej
 5. Wymiana worków odpylacza
 6. Remont instalacji elektrycznych
 7. Remont wymurówek kotłów
 8. Przegląd i legalizacja wag
 9. Konserwacja komina
 10. Przegląd instalacji uzdatniania wody
 11. Przegląd agregatu prądotwórczegoCiepłownia Suchedniów
 1. Remont budynku
 2. Remonty urządzeń pomocniczych
 3. Remont instalacji elektrycznej
 4. Utrzymanie ruchu