Dla gmin

Dla gmin

SFW Energia projektuje, finansuje, modernizuje oraz wykonuje i eksploatuje urządzenia wytwórcze ciepła, chłodu i energii elektrycznej wraz z sieciami do ich dystrybucji.

Dążąc do długofalowego i partnerskiego zaangażowania w gminnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych, SFW Energia wnosi kapitał oraz wiedzę z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Oferowane modele finansowania i eksploatacji poszerzają możliwość działania oraz inwestowania gmin w zakresie zaopatrzenia w energię. Zastosowane technologie umożliwiają zwiększenie stopnia sprawności wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej.

Wykorzystując doświadczenia grupy kapitałowej oraz dysponując jej zapleczem SFW Energia Sp. z o.o. pragnie również aktywnie uczestniczyć w tworzeniu w Polsce przedsiębiorstw multienergetycznych.