Usługi i rynek

Usługi i rynek

Spółka projektuje, finansuje, modernizuje, buduje i eksploatuje obiekty zdecentralizowanego wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej wraz z przynależnymi instalacjami przesyłowymi.

W szczególności oferta Spółki obejmuje:

  • usługi inżynieryjne oraz doradcze w zakresie energetyki,
  • inwestycje modernizacyjne,
  • projektowanie, budowę i eksploatację instalacji wytwarzania energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej,
  • elastyczność w formie współpracy:

          - dzierżawa zakładu wraz z infrastrukturą ciepłowniczą
          - zakup całego zakładu
          - zaangażowanie udziałowe