Multienergetyka

Multienergetyka

Przedsiębiorstwem Multienergetycznym jest przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, ciepłem i gazem na terenie gminy (miasta) lub związku gmin (miast).

"Istotnym uwarunkowaniem rozwoju gospodarki energetycznej w Polsce stają się gminy wprowadzające do niej nową jakość, w postaci orientacji na gospodarkę energetyczną zintegrowaną, obejmującą zasilanie odbiorców w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz najważniejsze - obejmującą użytkowanie tych nośników energii. Nie ma zatem wątpliwości, że nastaje czas, kiedy rozproszona energetyka cieplna staje się podstawowym biznesem, a produkcja energii elektrycznej (w kogeneracji) biznesem dodatkowym. Orientacja gmin na gospodarkę zintegrowaną prowadzi do powstania przedsiębiorstw multi-energetycznych, wchodzących w nisze pozostawione przez branżowe przedsiębiorstwa energetyczne".
 

Prof. Jan Popczyk