1

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

2

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

3

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

4

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

5

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

Lokalizacja: Czerwionka – Leszczyny, Knurów, Łaziska, woj. śląskie

Zakłady / oddziały:

  • Z-1 Ciepłownia „Dębieńsko”
  • Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”
  • Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”
  • Z-4 „Bolesław Śmiały”

Dane eksploatacyjne (2023):

  • Zainstalowana moc cieplna: 103,65 MWt
  • Zamówiona moc cieplna: 117,94 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 181 158,9 MWh

Spektrum:
Miejski i przemysłowy rynek ciepłowniczy

Klienci:
JSW S.A.
PGG S.A.
PGNiG Energetyka Przemysłowa w Czerwionce, Knurowie, Szczygłowicach
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółdzielnie Mieszkaniowe i Zakłady Gospodarki Komunalnej
w Czerwionce, Knurowie, Szczygłowicach i Łaziskach Górnych

Więcej informacji o PE MEGAWAT