1

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

2

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

3

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

4

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

5

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

Lokalizacja: Czerwionka – Leszczyny, Knurów, Łaziska, woj. śląskie

Zakłady / oddziały:

  • Z-1 Ciepłownia „Dębieńsko”
  • Z-2 Elektrociepłownia „Knurów”
  • Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”
  • Z-4 „Bolesław Śmiały”

Dane eksploatacyjne (2022):

  • Zainstalowana moc cieplna: 103, 65 MWt
  • Zamówiona moc cieplna: 118,12 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 188 812,8 MWh
  • Zainstalowana moc elektryczna: 0,0 MWe
  • Sprzedaż energii elektrycznej: 0,0 MWh

Spektrum:
Miejski i przemysłowy rynek ciepłowniczy
Przemysłowy rynek energii elektrycznej

Klienci:
JSW S.A.
PGG S.A.
PGNiG Energetyka Przemysłowa w Czerwionce, Knurowie, Szczygłowicach
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółdzielnie Mieszkaniowe i Zakłady Gospodarki Komunalnej
w Czerwionce, Knurowie, Szczygłowicach i Łaziskach Górnych

Więcej informacji o PE MEGAWAT