Dla przemysłu

Dla przemysłu

SFW Energia projektuje, finansuje, modernizuje oraz wykonuje i eksploatuje urządzenia wytwórcze ciepła, chłodu i energii elektrycznej wraz z sieciami do ich przesyłu. Wdrażając swoje rozwiązania w przedsiębiorstwach przemysłowych Spółka oferuje jednocześnie różne modele ich finansowania i eksploatacji.

Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenia macierzystej Spółki STEAG New Energies GmbH w przemyśle samochodowym, chemicznym i spożywczym oraz dysponując zapleczem koncernu energetycznego STEAG GmbH, SFW Energia umożliwia wykorzystanie wszystkich potencjałów oszczędnościowych energii w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Wybrane realizacje: